HistoPARK
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky
OPVK - Investice do rozvoje vzdělávání

Název projektu
HistoPARK - Centrum analýz
a modelování tkání a orgánů

Operační program
Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo projektu
CZ.1.07/2.3.00/20.0185

Globálním cílem projektu Histopark je využít moderních postupů organizace, řízení a hodnocení vědeckovýzkumné činnosti k vytvoření konsolidovaného meziinstitucionálního týmu zaměřeného na zkoumání morfologie a interakce buněk v trojrozměrném prostředí tkání a orgánů a modelování těchto fenoménů technikami tkáňového inženýrství. Tento tým bude mít podobu vědeckopedagogického uskupení - Centra analýz a modelování tkání a orgánů, které bude svými parametry odpovídat podobně zaměřeným centrům špičkových zahraničních institucí, například Tissue Imaging/Engineering Lab (Harvard Medical School), Tissue Imaging Center (Biocenter of Oulu, Finland), Cell and Tissue Imaging Center (St. Jude Children`s Research Hospital). Centrum bude prvním svého druhu v ČR, bude dlouhodobě rozvíjet interakce s akademickými, medicínskými a komerčními subjekty v ČR i ve světě. Projekt tak bude významně přispívat k zvyšování konkurenceschopnosti mateřských institucí a regionu.

Tohoto globálního cíle, vzniku funkčního Centra, bude dosaženo prostřednictvím naplnění následujících dílčích cílů:

1)posílením obou partnerských institucí - Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (LF MU) a Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny (ICRC FNUSA) o zahraniční vědce;

2) rozvinutím mezinárodních interakcí Centra výměnami pracovníků, prezentací výsledků Centra na vědeckých fórech, pořádáním workshopů na relevantní témata a účastí na přípravě mezinárodních projektů;

3) podporou časné fáze kariéry talentovaných českých a zahraničních vědců v týmech obou institucí postavenou na mezinárodním charakteru těchto týmů;

4) podporou talentovaných studentů doktorského studia postavenou na stejných základech.